.

Rickie Rusk Reser till England. Skrivet av författarinnan

Karin Wiktorsson.

Illlustration: Johan Järlestedt Copyright 1997